Slibná léčba pro nemocné s nádory TNBC

4. 11. 2021

Zásadní molekulou, která brání imunitním buňkám vniknout do nádoru při triple-negativním karcinomu prsu, tím ho ničit, a která zároveň blokuje léčbu, je receptor DDR1 (discoidin domain receptor 1). 

V preklinických testech se vědcům podařilo DDR1 vypnout, takže imunitní T-buňky mohly vniknout do nádoru. Způsobilo to zastavení růstu nádoru a zároveň chránilo organismus proti možnému vzniku nových ložisek. Rovněž zjistili, že klíčovou částí DDR1 je jeho extracelulární (vnější) část. Tudíž není potřeba ničit buňku zevnitř. Na základě těchto objevů byla vytvořena i první protilátka cílící na DDR1.

Zdroj: Sun X et al. Tumour DDR1 promotes collagen fibre alignment to instigate immune exclusion. Nature.
Published: 03 November 2021
https://doi.org/10.1038/s41586-021-04057-2

 

Partneři projektu