Mozek žije i po smrti

8. 4. 2021

Pozoruhodný objev: některé z mozkových buněk po smrti zůstávají živé, a některé dokonce rostou a výrazně zvyšují expresi konkrétních genů.

Vědci analyzovali genovou expresi v čerstvé mozkové tkáni - která byla shromážděna během rutinní operace mozku - několikrát po odstranění, aby simulovali posmrtný interval a smrt. Zjistili, že genová exprese v některých buňkách se po smrti skutečně zvýšila.

Tyto „zombie geny“ - tedy ty, u kterých v posmrtné etapě došlo k nárůstu exprese, byly spojeny s tzv. gliovými buňkami. Tyto zánětlivé buňky rostou a vytvářejí výběžky ještě mnoho hodin post mortem.

Nové poznatky zřejmě mají potenciál v budoucnu ovlivnit léčbu častých neurologických poruch.

Zdroj: Dachet F et al. Selective time-dependent changes in activity and cell-specific gene expression in human postmortem brain. Scientific Reports 11. Article number: 6078 (2021). Published: 23 March 2021 https://doi.org/10.1038/s41598-021-85801-6

 

Partneři projektu