Lék na diabetes léčí srdeční selhání

27. 11. 2020

Nová studie EMPATROPISM prokázala významné zlepšení u pacientů se srdečním selháním, jimž byl podáván lék na diabetes empagliflozin.

Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná randomizovaná studie prokázala, že podávání empagliflozinu nediabetickým pacientům s srdečním selhání a sníženou ejekční frakcí (HFrEF) ve srovnání s placebem významně zlepšuje objemy LV, hmotnost LV, systolickou funkci LV, funkční kapacitu a kvalitu života u 80% pacientů. Tyto závěry silně podporují roli inhibitorů SGLT2 v léčbě pacientů s HFrEF nezávisle na jejich glykemickém stavu.

Vědci z Icahn School of Medicine at Mount Sinai studii prezentovali na  American Heart Association (AHA) Scientific Sessions 2020. Evropská komise vydala v těchto dnech rozhodnutí o registraci dapagliflozinu (Forxiga) jako prvního zástupce skupiny gliflozinů pro léčbu dospělých pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí.

Zdroj: Santos-Gallego  CG et al. Randomized Trial of Empagliflozin in Non-Diabetic Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction. Journal of the American College of Cardiology. Published online 13 November 2020.  https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.11.008

 

Partneři projektu