Liek na DM empagliflozín proti zlyhaniu srdca

8. 12. 2020

Nová štúdia EMPATROPISM preukázala významné zlepšenie u pacientov so zlyhaním srdca, ktorým bol podávaný liek na diabetes empagliflozín.

Dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná randomizovaná štúdia preukázala, že podávanie empagliflozínu nediabetickým pacientom so zlyhaním srdca a zníženou ejekčnou frakciou (HFrEF) v porovnaní s placebom významne zlepšuje objemy LV, hmotnosť LV, systolickú funkciu LV, funkčnú kapacitu a kvalitu života v 80 % pacientov. Tieto závery silno podporujú rolu inhibítorov SGLT2 v liečbe pacientov s HFrEF nezávisle od ich glykemického stavu.

Vedci z Icahn School of Medicine at Mount Sinai štúdiu prezentovali na American Heart Association (AHA) Scientific Sessions 2020. Európska komisia vydala v týchto dňoch rozhodnutie o registrácii dapagliflozínu (Forxiga) ako prvého zástupcu skupiny gliflozínov na liečbu dospelých pacientov so zlyhaním srdca so zníženou ejekčnou frakciou.

Zdroj: Santos-Gallego CG et al. Randomized Trial of Empagliflozin in Non-Diabetic Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction. Journal of the American College of Cardiology. Published online 13 November 2020.  https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.11.008

Partneři projektu