This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

Výběr ze sekce myelodysplastického syndromu

hematologie a transfuzní lékařství, Myelodysplastický syndrom, hematoonkologie

MUDr. Libor Červinek, Ph.D.

Novinky z nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů 2020

Souhrn

V rámci letošního kongresu EHA®25 VIRTUAL byly v rámci myelodysplastického syndromu (MDS) prezentovány výsledky několika velmi zajímavých studií.

V oblasti MDS nízkého rizika byly prezentovány výsledky klinických studií s perorálním azacytidinem a první výsledky s inhibitorem telomerázy imetelstatem.

V rámci léčby MDS vysokého rizika byly představeny výsledky studií s pevonedistatem, anti-TIM-3 protilátkou a venetoklaxem.

Jako průlomový se jeví preparát APR-246 u pacientů s mutovanou TP53.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Libor Červinek, Ph.D. – Shrnutí sekce myelodysplastického syndromu_Libor Červinek

2. 10. 2020 | CZE

Výběr ze sekce myelomu

hematologie a transfuzní lékařství, hematoonkologie

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc

Novinky z nejvýznamnějšího evropského setkání hematologů 2020

Další videa

Partneři projektu