This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

1. 9. 2020 | CZE

Výber zo sekcie myelodysplastického syndrómu

hematológia a transfúzne lekárstvo, Myelodysplastický syndrom, hematoonkológia

MUDr. Libor Červinek, Ph.D.

Novinky z najvýznamnejšieho európskeho stretnutia hematológov 2020

Súhrn

V rámci tohtoročného kongresu EHA®25 VIRTUAL boli v rámci myelodysplastického syndrómu (MDS) prezentované výsledky niekoľkých veľmi zaujímavých štúdií.

V oblasti MDS nízkeho rizika boli prezentované výsledky klinických štúdií s perorálnym azacytidínom a prvé výsledky s inhibítorom telomerázy imetelstatom.

V rámci liečby MDS vysokého rizika boli predstavené výsledky štúdií s pevonedistatom, anti-TIM-3 protilátkou a venetoklaxom.

Ako prelomový sa javí preparát APR-246 u pacientov s mutovanou TP53.

 


Prezentácia na stiahnutie

  • MUDr. Libor Červinek, Ph.D. – Shrnutí sekce myelodysplastického syndromu_Libor Červinek

18. 12. 2020 | SLO

Výber zo sekcie myelómu

hematológia a transfúzne lekárstvo, hematoonkológia

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc

Novinky z najvýznamnejšieho európskeho stretnutia hematológov 2020

Ďalšie videá

Partneři projektu