This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

12. 10. 2020 | CZE

Výber zo sekcie idiopatickej trombocytopenickej purpury

hematológia a transfúzne lekárstvo, nefrológia

MUDr. Eva Konířová

Novinky z najvýznamnejšieho európskeho stretnutia hematológov 2020

Súhrn

V přednášce zrekapitulujeme nejzajímavější novinky, které zazněly na letošním kongresu EHA v oblasti ITP. V první části se podíváme na nová doporučení mezinárodní skupiny a Americké hematologické společnosti z loňského roku. Ve druhé části si představíme studie s novými léky, jakými jsou inhibitor Brutonovy tyrosinkinázy rilzabrutinib nebo selektivní inhibitor imunoproteazomu KZR-616.

18. 12. 2020 | SLO

Výber zo sekcie myelómu

hematológia a transfúzne lekárstvo, hematoonkológia

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc

Novinky z najvýznamnejšieho európskeho stretnutia hematológov 2020

Ďalšie videá

Partneři projektu