This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

1. 9. 2020 | SLO

Výber zo sekcie chronickej myelocytovej leukémie

hematoonkológia, klinická onkológia, hematoonkológia

doc. MUDr. Juraj Sokol

Novinky z najvýznamnejšieho európskeho stretnutia hematológov 2020

18. 12. 2020 | SLO

Výber zo sekcie myelómu

hematológia a transfúzne lekárstvo, hematoonkológia

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc

Novinky z najvýznamnejšieho európskeho stretnutia hematológov 2020

Ďalšie videá

Partneři projektu