This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

Výber zo sekcie myelómu

hematológia a transfúzne lekárstvo, hematoonkológia

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc

Novinky z najvýznamnejšieho európskeho stretnutia hematológov 2020

Súhrn

V rámci letošního kongresu Evropské hematologické asociace (EHA) zaznělo mnoho zajímavých informací. Jen v klinické sekci „Mnohočetný myelom a další monoklonální gamapatie“ bylo uvedeno 10 ústních a 126 posterových prezentací. V tomto krátkém přehledu shrnujeme závěry dvou studií, jejichž výsledky pravděpodobně léčbu myelomu změní bezprostředně, a dalších dvou, které naznačují její další vývoj v příštích letech. Studie IKEMA prokázala vysokou účinnost kombinace carfilzomibu (inhibitor proteazomu), dexametazonu a nové anti-CD38 protilátky isatuximabu u relabujících a refrakterních pacientů. Na novou možnost účinné udržovací terapie u starších pacientů ukázala rozsáhlá studie TOURMALINE-MM4. Na obou se podíleli autoři z ČR. Dále jsou uvedeny velmi slibné výsledky studií, které zkoumaly nové trendy terapie myelomu – bispecifických protilátek a CAR-T buněčné terapie.


Prezentácia na stiahnutie

  • prof. MUDr. Ivan Špička, CSc – Shrnutí sekce myelomu_Ivan Špička
Ďalšie videá

Partneři projektu