This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

Vybraná sdělení ze sekcí chronické lymfocytární leukemie a maligních lymfomů

hematologie a transfuzní lékařství

prof. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.

Novinky z nejvýznamnějšího amerického setkání hematologů 2020

Souhrn

Šedesátý druhý výroční sjezd Americké hematologické asociace (ASH®) byl poprvé v historii vzhledem k pandemii onemocnění covid-19 uspořádán v online formátu. Nicméně o zajímavé novinky v oblasti chronické lymfocytární leukemie (CLL) a maligních lymfomů nebyla nouze. V prezentaci budou zmíněny např. dlouhodobé výsledky léčby inhibitory Brutonovy tyrosinkinázy u vysoce rizikové CLL s aberacemi genu TP53, kombinace ublituximabu + umbralisibu vs. obinutuzumabu + chlorambucilu v léčbě CLL, prognostické indexy pro Burkittův lymfom či pro rozvoj Richterovy transformace u CLL, aktualizované výsledky CART-lymfocytů v léčbě difuzního velkobuněčného lymfomu, chemoimunoterapie založená na anti-PD-1 protilátce pembrolizumabu u relabujícího/refrakterního Hodgkinova lymfomu či význam přidání romidepsinu k režimu CHOP u periferního T-buněčného lymfomu. V oblasti indolentních lymfomů jsou pak zajímavé pilotní výsledky léčby relapsu/refrakterního lymfomu z buněk pláště či Waldenströmovy makroglobulinemie novým, vysoce selektivním inhibitorem Brutonovy tyrosinkinázy LOXO-305.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D. – Vybraná sdělení ze sekcí chronické lymfocytární leukemie a maligních lymfomů

2. 3. 2021 | CZE

Vybraná sdělení ze sekce myelom

hematologie a transfuzní lékařství

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Novinky z nejvýznamnějšího amerického setkání hematologů 2020

Další videa

Komerce

Partneři projektu