This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

Vybraná sdělení ze sekce akutní myeloidní leukemie

hematologie a transfuzní lékařství

MUDr. Jan Vydra

Novinky z nejvýznamnějšího amerického setkání hematologů 2020

Souhrn

Na kongresu ASH 2020® byla prezentována řada prací v oblasti léčby akutní myeloidní leukemie. V posledních letech došlo v léčbě AML k důležitým inovacím, na které řada představených prací navazuje – byť v tomto roce nenastal v dané oblasti dramatický posun. V příspěvku vybíráme některé z prezentací: výsledky léčby kombinací venetoklaxu s kladribinem a cytarabinem v paliativní léčbě, výsledky kombinace venetoklaxu s azacytidinem v určitých podskupinách pacientů, léčba pacientů s FLT3 mutací kombinací decitabinu, quizartinibu a venetoklaxu; kombinace gilteritinibu s chemoterapií v první linii terapie a nový typ imunoterapie DART bispecifickou protilátkou flotetuzumab.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Jan Vydra – dr. Vydra

2. 3. 2021 | CZE

Vybraná sdělení ze sekce myelom

hematologie a transfuzní lékařství

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Novinky z nejvýznamnějšího amerického setkání hematologů 2020

Další videa

Partneři projektu