This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

Vybraná sdělení ze sekce idiopatické trombocytopenické purpury

hematologie a transfuzní lékařství

MUDr. Eva Konířová

Souhrn

V přednášce zrekapitulujeme novinky, které zazněly na letošním kongresu ASH® v oblasti ITP. Jako orální sdělení byly prezentovány výsledky klinických studií s BTK inhibitorem rilzabrutinibem a inhibitorem C1 klasické cesty komplementu sutimlimabem. V obou studiích byli zařazeni multirefrakterní pacienti – i u této významně předléčené populace vykazovaly oba léky velmi slibné výsledky. Na terapii rilzabrutinibem dosáhlo 42 % pacientů při dávce 400 mg 2× denně (minimální účinná dávka) odpovědi, a to bez ohledu na předchozí splenektomii či efekt předchozí léčby. U 43 % pacientů s odpovědí nebyl efekt předchozí terapie agonisty TPO-R. U sutimlimabu dosáhlo trvalé odpovědi 41,7 % pacientů, všichni pacienti s trvalou odpovědí neměli odpověď na agonisty TPO-R. Dlouhodobá bezpečnostní data byla prezentována u SYK inhibitoru fostamatinibu a ani s délkou terapie nebyly identifikovány nové bezpečnostní signály či kumulativní toxicita a výskyt nežádoucích účinků naopak s délkou terapie klesal. Jako poslední představíme studii fáze 3 s inhibitorem neonatálního Fc receptoru efgartigimodem, která aktuálně probíhá.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Eva Konířová – MUDr. Eva Konířová_Vybraná sdělení ze sekce idiopatické trombocytopenické purpury

2. 3. 2021 | CZE

Vybraná sdělení ze sekce myelom

hematologie a transfuzní lékařství

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Novinky z nejvýznamnějšího amerického setkání hematologů 2020

Další videa

Partneři projektu