This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

Vybraná sdělení ze sekce myelodysplastického syndromu

hematologie a transfuzní lékařství

MUDr. Libor Červinek, Ph.D.

Novinky z nejvýznamnějšího amerického setkání hematologů 2020

Souhrn

Na kongresu ASH 2020®, jež se konal poprvé zcela virtuálně, byly prezentovány některé velmi zajímavé práce, týkající se problematiky myelodysplastického syndromu (MDS).

U pacientů s nízce rizikovým MDS byla v rámci posterů představena sdělení popisující vliv luspaterceptu a imetylstatu a podání hypometylačních preparátů.

U pacientů s MDS a trombocytopenií byli posluchači seznámeni s léčbou agonistou TPO receptoru eltrombopagem.

Další zajímavé přednášky byly zaměřeny na studie s pevonidestatem, venetoklaxem, guadecitabinem, nivolumabem a ipilumabem a jejich podávání pacientům s vysokým rizikem MDS.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Libor Červinek, Ph.D. – dr. Červinek_ASH

2. 3. 2021 | CZE

Vybraná sdělení ze sekce myelom

hematologie a transfuzní lékařství

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Novinky z nejvýznamnějšího amerického setkání hematologů 2020

Další videa

Partneři projektu