This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

Used with permission of the American Society of Clinical Oncology. All rights reserved. © 2020 American Society of Clinical Oncology

Shrnutí sekce karcinomu prsu

ASCO

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Novinky z letošního nejvýznamnějšího setkání onkologů

Abstrakt

I letošní ASCO®20 Virtual přineslo řadu novinek. Ve své prezentaci se věnuji těm, které mohou přímo ovlivnit naši klinickou praxi. Trendem v léčbě časného karcinomu prsu je snaha o stanovení individuálního rizika u pacientek, což vede k eskalaci léčby u pacientek s vysokým rizikem a naopak deeskalaci léčby u pacientek s nízkým rizikem relapsu. Příkladem klinické studie se snahou o eskalaci léčby je klinická studie KAITLIN, která ale neprokázala přínos přidání T-DM1 k chemoterapii a pertuzumabu v adjuvanci, a proto AC-taxan + trastuzumab + pertuzumab zůstávají standardem léčby. Ve studii SYSCCU-001 měly pacientky s TNBC, u kterých byl přidán do léčby kapecitabin na dobu jednoho roku, lepší přežití ve srovnání s pacientkami, které byly pouze sledované.

Příkladem deeskalace léčby jsou výsledky klinické studie MINDACT. Aktualizované výsledky prokázaly, že pacientky s vysokým klinickým rizikem a nízkým genomickým rizikem, které nebyly léčeny adjuvantní chemoterapií, mají v osmi letech sledování nízké riziko relapsu, a proto lze nepodání chemoterapie u této skupiny pacientek akceptovat.

U metastatického karcinomu prsu byly prezentovány výsledky klinické studie, která nepotvrdila benefit lokální léčby u metastatického karcinomu prsu. Klinická studie KEYNOTE-355 byla další pozitivní studií u pacientek s TNBC. U pacientek s expresí PD-L1 v nádoru podle CPS ≥ 10 redukoval pembrolizumab přidaný k chemoterapii riziko progrese a úmrtí o 35 %. Klinická studie PARSIFAL se snažila odpovědět na otázku, zda je kombinace fulvestrantu s Cdk4/6-inhibitorem v 1. linii léčby metastatického ER-pozitivního karcinomu prsu účinnější než kombinace s inhibitorem aromatázy. Rozdíl mezi rameny se však nepotvrdil. Klinická studie BYLieve potvrdila, že u pacientek s ER-pozitivním karcinomem prsu s prokázanou mutací PIK3CA je kombinace hormonální léčby a alpelisibu léčbou účinnou.

Na základě těchto výsledků se otevírají další léčebné možnosti pro pacientky s časným i metastatickým karcinomem prsu.


Doporučujeme

30 | 07 | 2020

Shrnutí sekce melanomu

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

- melanom, klinická onkologie, - melanom

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

30 | 07 | 2020

Shrnutí sekce GIT

MUDr. Eugen Kubala

klinická onkologie

MUDr. Eugen Kubala

30 | 07 | 2020

Shrnutí sekce karcinomu plic

doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

klinická onkologie, - karcinom plic

doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Komerce

Partneři projektu