This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 3/2021 Czech edition

Transarteriální embolizace jaterních metastáz u pacienta s generalizací plicního karcinoidu

Jaroslava Barkmanová1, Jan Kaván2, Karolína Drobná2

1 Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
2 Radiologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Úvod Pacienti s generalizovanými neuroendokrinními nádory (NET) do jater mohou při progresi onemocnění s vysokou jaterní nádorovou náloží trpět výrazným karcinoidovým syndromem. V některých případech nepostačuje zavedená systémová terapie (především somatostatinová analoga) ke zvládnutí klinických projevů. V takové situaci používáme další dostupné metody, které mohou systémovou terapii doplnit a napomoci ke zvládnutí nežádoucích projevů onemocnění....

Zpět

Immuno-Oncotherapy News č. 2/2021 Czech edition

27 | 12 | 2021

Připravujeme nové číslo Immuno-Oncotherapy News.

Myelodysplastic Syndrome News č. 2/2021 Czech edition

21 | 12 | 2021

Podzimní vydání MDSN v roce 2021 opět přineslo řadu zajímavých článků.

Neuroendocrine Tumors News č. 3/2021 Czech edition

05 | 12 | 2021

Přečtěte si nové vydání Neuroendocrine Tumors News.
Partneři projektu