Zlepšenie u ľudí trpiacich Parkinsonovou chorobou po stimulácii miechy

14. 10. 2020

Alternatívnou terapiou u pacientov s Parkinsonovou chorobou sa môže stať stimulácia miechy.

Nová štúdia analyzovala klinické dáta pri použití stimulácie miechy u ľudí trpiacich Parkinsonovou chorobou na liečbu bolesti a motorických symptómov, a to tak singulárnej bioelektrickej terapie, ako aj liečby po hlbokej stimulácii mozgu (DBS). Na 10-metrovej chôdzi sa prejavilo zlepšenie v 73 % pacientov, priemerne o 12 %.  Zlepšenie bolo pozorované aj v ostatných parametroch, a to u pacientov s i bez DBS.

Zdroj:  Chakravathy, K. et al. Single arm prospective multicenter case series on the use of burst stimulation to improve pain and motor symptoms in Parkinson’s disease. Bioelectronic Medicine 6, 18 (2020). https://doi.org/10.1186/s42234-020-00055-3

 

Lieky na ADHD fungujú i na alzheimera

19. 7. 2022

Existujú dobré dôkazy, že noradrenergné lieky, používané pri poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADHD), môžu pomôcť aj pri liečbe Alzheimerovej choroby.y

Revolúcia v riešení bolesti?

15. 7. 2022

Vedci vytvorili zariadenie podobné gumovej páske, ktoré zmierňuje bolesť tým, že obopína nervy a ochladzuje ich.

Komercia

Partneři projektu