Zlepšení u parkinsoniků po stimulaci míchy

14. 10. 2020

Alternativní terapií se u pacientů s Parkinsonovou chorobou může stát stimulace míchy.

Nová studie analyzovala klinická data při užití stimulace míchy u parkinsoniků pro léčbu bolesti a motorických symptomů, a to jako  singulární bioelektrická terapie, tak i jako léčba po hluboké stimulaci mozku (DBS). Na 10metrové chůzi se projevilo zlepšení u 73 % pacientů, průměrně o 12%.  Zlepšení bylo pozorováno také v ostatních parametrech, a to u pacientů s i bez DBS.

Zdroj:  Chakravathy K et al. Single arm prospective multicenter case series on the use of burst stimulation to improve pain and motor symptoms in Parkinson’s disease. Bioelectronic Medicine 6, 18 (2020). https://doi.org/10.1186/s42234-020-00055-3

Partneři projektu