This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

9. 9. 2021 | CZE

VYBRANÉ INFORMÁCIE ZO SEKCIE MYELÓM

hematológia a transfúzne lekárstvo, hematoonkológia

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc

Novinky z najvýznamnejšieho európskeho stretnutia hematológov 2021

Súhrn

Na tohtoročnom, opäť iba virtuálnom kongrese EHA® 2021 bolo uvedených 2 025 prezentácií a 1 715 abstraktov. Už tradične v mnohých z nich boli prvými či korešpondujúcimi autormi alebo spoluautormi členovia českej myelómovej komunity. V tejto prezentácii vám chceme predstaviť zásadné alebo najzaujímavejšie práce. Snažili sme sa rozdeliť ich do troch častí – časť venovanú najnovším liečebným postupom, ktoré by mali priniesť ďalšie podstatné zvýšenie šance na vyliečenie myelómu, časť zhrňujúcu nové výsledky už používaných spôsobov terapie a nakoniec ukážeme veľmi zaujímavý abstrakt českých autorov na tému covidovej infekcie.

8. 9. 2021 | SLO

ZHRNUTIE SEKCIE CLL a INDOLENTNÉ LYMFÓMY

klinická onkológia, hematoonkológia, hematológia a transfúzne lekárstvo

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA, FECMM

Novinky z najvýznamnejšieho európskeho stretnutia hematológov 2021

Ďalšie videá

Partneři projektu