This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2015 Czech edition

Primární výsledky studie MARIANNE – randomizované studie fáze III, hodnotící trastuzumab emtansin ± pertuzumab vs. trastuzumab + taxan, v 1. linii léčby HER2 pozitivního metastazujícího karcinomu prsu

Dana Stramská

Breast Cancer News 2/2015 Czech edition

Ačkoli v posledních dvou desetiletích byly učiněny značné pokroky v léčbě pokročilého onemocnění karcinomu prsu, toto onemocnění stále zůstává nevyléčitelným.   Během tohoto období došlo v léčbě časného i pokročilého HER2 pozitivního karcinomu prsu k výraznému pokroku. Pacienti s touto obzvlášť agresivní formou nádoru prsu nyní žijí déle než nemocní s méně agresivním, HER2 negativním nádorem. Ale přesto je nutné i nadále dělat...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu