This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2015 Czech edition

Primární výsledky studie MARIANNE – randomizované studie fáze III, hodnotící trastuzumab emtansin ± pertuzumab vs. trastuzumab + taxan, v 1. linii léčby HER2 pozitivního metastazujícího karcinomu prsu

Dana Stramská

Breast Cancer News 2/2015 Czech edition

Ačkoli v posledních dvou desetiletích byly učiněny značné pokroky v léčbě pokročilého onemocnění karcinomu prsu, toto onemocnění stále zůstává nevyléčitelným.   Během tohoto období došlo v léčbě časného i pokročilého HER2 pozitivního karcinomu prsu k výraznému pokroku. Pacienti s touto obzvlášť agresivní formou nádoru prsu nyní žijí déle než nemocní s méně agresivním, HER2 negativním nádorem. Ale přesto je nutné i nadále dělat...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu