This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2015 Czech edition

Primární výsledky studie MARIANNE – randomizované studie fáze III, hodnotící trastuzumab emtansin ± pertuzumab vs. trastuzumab + taxan, v 1. linii léčby HER2 pozitivního metastazujícího karcinomu prsu

Dana Stramská

Breast Cancer News 2/2015 Czech edition

Ačkoli v posledních dvou desetiletích byly učiněny značné pokroky v léčbě pokročilého onemocnění karcinomu prsu, toto onemocnění stále zůstává nevyléčitelným.   Během tohoto období došlo v léčbě časného i pokročilého HER2 pozitivního karcinomu prsu k výraznému pokroku. Pacienti s touto obzvlášť agresivní formou nádoru prsu nyní žijí déle než nemocní s méně agresivním, HER2 negativním nádorem. Ale přesto je nutné i nadále dělat...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu