This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2020 Czech edition

Nivolumab v adjuvantní léčbě maligního melanomu

Simona Michalčová

Kožní oddělení FN Ostrava a LF OU

Souhrn Pacienti s melanomem, kteří mají v čase stanovení diagnózy přítomné intranzitní nebo lokoregionální metastázy (stadium III), jsou ohroženi vysokým rizikem rekurence i po kompletním chirurgickém výkonu. V případě, že se jedná o pacienty s kompletně resekovaným melanomem stadia IV, je riziko rekurence nemoci ještě vyšší. S cílem snížit riziko rekurence a zlepšit celkové přežití pacientů výše zmíněných stadií melanomu se standardem stala adjuvantní...

Zpět

Podpůrná léčba č. 1/2021

04 | 03 | 2021

Připravujeme pro Vás další číslo Podpůrné léčby.

Podpůrná léčba č. 4/2020

23 | 12 | 2020

Poslední letošní vydání Podpůrné léčby.

Detská endokrinológia č. 2/2020

22 | 12 | 2020

Onemocnění endokrinního systému u dětí v Detské endokrinologii již za několik dní.Partneři projektu