This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2014 Czech edition

Diabetologická témata na kongresech a seminářích ‒ podzim 2013

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

Podzimní období přineslo jako každoročně zajímavé kongresy a semináře. Na letošním Evropském diabetologickém kongresu v Barceloně zazněly nové poznatky nejen o inkretinové léčbě, ale i o tradičních lécích, jako je metformin. Nic z dnes používaných léčebných metod nebylo zpochybněno, a tak vedle sebe fungují jak staré postupy představované například léčbou metforminem a sulfonylureou, tak nová terapie s využitím inkretinového principu.   Na podzim u nás proběhl také...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu