This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2014 Czech edition

Diabetologická témata na kongresech a seminářích ‒ podzim 2013

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

Podzimní období přineslo jako každoročně zajímavé kongresy a semináře. Na letošním Evropském diabetologickém kongresu v Barceloně zazněly nové poznatky nejen o inkretinové léčbě, ale i o tradičních lécích, jako je metformin. Nic z dnes používaných léčebných metod nebylo zpochybněno, a tak vedle sebe fungují jak staré postupy představované například léčbou metforminem a sulfonylureou, tak nová terapie s využitím inkretinového principu.   Na podzim u nás proběhl také...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu