This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2014 Czech edition

Diabetologická témata na kongresech a seminářích ‒ podzim 2013

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

Podzimní období přineslo jako každoročně zajímavé kongresy a semináře. Na letošním Evropském diabetologickém kongresu v Barceloně zazněly nové poznatky nejen o inkretinové léčbě, ale i o tradičních lécích, jako je metformin. Nic z dnes používaných léčebných metod nebylo zpochybněno, a tak vedle sebe fungují jak staré postupy představované například léčbou metforminem a sulfonylureou, tak nová terapie s využitím inkretinového principu.   Na podzim u nás proběhl také...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu