This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2014 Czech edition

Diabetologická témata na kongresech a seminářích ‒ podzim 2013

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

Podzimní období přineslo jako každoročně zajímavé kongresy a semináře. Na letošním Evropském diabetologickém kongresu v Barceloně zazněly nové poznatky nejen o inkretinové léčbě, ale i o tradičních lécích, jako je metformin. Nic z dnes používaných léčebných metod nebylo zpochybněno, a tak vedle sebe fungují jak staré postupy představované například léčbou metforminem a sulfonylureou, tak nová terapie s využitím inkretinového principu.   Na podzim u nás proběhl také...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu