Archives

Vybraná sdělení ze sekce myelom

2 března, 2021 10:51 am Published by

Díky biologickým či cíleným lékům se myelom změnil z prognosticky nepříznivé hematologické malignity na potenciálně kontrolovatelnou chorobu s možností vyléčení...