Znečištěné ovzduší škodí zdraví srdce

15. 6. 2022

Riziko abnormálního srdečního rytmu (komorové arytmie) se zvyšuje v souvislosti se dnech se špatnou kvalitou ovzduší., a to i při pouze mírném zhoršení ovzduší.

Nový výzkum představený na kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) Heart Failure 2022, prezentován v rámci sekce "Heart Failure ePosters - focus on Arrhythmias and device".

Autoři studie doporučují, aby lidé s implantovanými defibrilačními přístroji sledovali denní úroveň znečištění a podle toho plánovali svou expozici.

Zdroj: Folino F et al. Association between air pollution and ventricular arrhythmias in high-risk patients (ARIA study): a multicentre longitudinal study. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(17)30020-7

Podřimování má svá rizika

1. 8. 2022

Časté podřimování může být signálem vyššího rizika krevního tlaku a mrtvice. Dřívější studie o této spojitosti přinesly rozporuplné závěry, tato působí přesvědčivě.

Na slunci roste hlad

23. 7. 2022

Vystavení slunečnímu záření vyvolává větší touhu po potravě i její vyšší příjem.

Komerce

Partneři projektu