Znečištěné ovzduší škodí zdraví srdce

15. 6. 2022

Riziko abnormálního srdečního rytmu (komorové arytmie) se zvyšuje v souvislosti se dnech se špatnou kvalitou ovzduší., a to i při pouze mírném zhoršení ovzduší.

Nový výzkum představený na kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) Heart Failure 2022, prezentován v rámci sekce "Heart Failure ePosters - focus on Arrhythmias and device".

Autoři studie doporučují, aby lidé s implantovanými defibrilačními přístroji sledovali denní úroveň znečištění a podle toho plánovali svou expozici.

Zdroj: Folino F et al. Association between air pollution and ventricular arrhythmias in high-risk patients (ARIA study): a multicentre longitudinal study. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(17)30020-7

První výsledky screeningu SMA

15. 11. 2022

Díky pilotnímu programu screeningu se v ČR letos zatím podařilo včas odhalit už šest případů spinální svalové atrofie (SMA) u novorozenců. 

Komerce

Partneři projektu