Zcela nová léčba kouření na obzoru

30. 6. 2019

Rostoucí počet důkazů potvrzuje, že novým cílem při hledání léků proti kouření jsou presynaptické inhibiční metabotropní receptory 2 a 3 (mGluR2/3).

Nejnověji na to upozorňuje přehledový článek v odborném periodiku Biological Psychiatry. Modulace přenosu glutamátu by totiž poskytovala nové mechanismy účinku, odlišné od dosavadně schválených terapeutických metod.

Zdroj: Cross AJ, et al. Metabotropic Glutamate Receptors 2 and 3 as Targets for Treating Nicotine Addiction. Biological Psychiatry

Volume 83, Issue 11, 1 June 2018, Pages 947-954. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2017.11.021

Hyperfunkční adenom štítné žlázy

14. 6. 2024

Kazuistika: pacientky s fibrilací síní s rychlejší odpovědí komor a nově zjištěným zvětšením pravého laloku štítné žlázy a její zvýšenou funkcí štítné.

Partneři projektu