Význam B12 při léčbě cukrovky

18. 5. 2019

Pacienti medikovaní metforminem by měli mít pravidelně kontrolovány koncentrace vitamínu B12, aby se vyhnuli poškození periferních nervů.

To je závěr britské pozorovací studie, která zkoumala 150 žen ve věku 63 let s šest let trvající medikací metforminem 2000 mg/den. U každé desáté z nich se projevil deficit vitamínu B12.

Metformin je při diabetu 2. typu lékem první volby. Souvisí však s úbytkem vitamínu B12, což už samo o sobě zvyšuje riziko periferní neuropatie. Autoři studie proto vybízejí, aby se testování koncentrace vitamínu B12 u pacientů s metforminem nově stalo součástí guidelines.

Zdroj: Metformin and B12 Deficiency: A Bigger Problem Than We Thought - Medscape - Dec 18, 2018

Partneři projektu