Výzkum mikrobioty bude snazší

21. 1. 2022

Vědcům se podařilo vyvinout unikátní myší model pro studium lidského střevního mikrobiomu. Tento model, osídlený známými bakteriálními druhy, by měl pomoci objasnit jejich roli.

Na objevu standardizovaného zjednodušeného gnotobiotického myšího modelu nazvaného GM15 se podíleli také čeští vědci z Laboratoře gnotobiologie při Mikrobiologickém ústavu AV ČR. Model GM15 se skládá z 15 kmenů ze sedmi z 20 nejrozšířenějších bakteriálních rodin.GM15 zajišťuje vyšší reprodukovatelnost a robustnost preklinických studií tím, že omezuje rušivý vliv kolísání složení mikrobioty. Nabízí tak možnosti výzkumu zaměřeného na to, jak mikrobiota ovlivňuje fyziologii hostitele ve zdraví a nemoci.

Zdroj: Darnaud, M.  et al. A standardized gnotobiotic mouse model harboring a minimal 15-member mouse gut microbiota recapitulates SOPF/SPF phenotypes. Nat Commun 12, 6686 (2021). https://doi.org/10.1038/s41467-021-26963-9

Komerce

Partneři projektu