Vysoký TK během gestace – rizika pro další život

10. 3. 2021

Vysoký tlak v průběhu těhotenství indikuje zvýšené riziko předčasného úmrtí v dalším životě z důvodů srdečních onemocnění.

Nová studie, založená na datech více než 84 000 žen, zahrnutých do dlouhodobé studie o zdraví zdravotních sester, ukázala, že historie vysokého TK či preeklampsie v průběhu těhotenství vedla ke zvýšení pravděpodobnosti předčasného úmrtí o 42%.

Studie netvrdí, že vysoký tlak je příčinou předčasného úmrtí, pouze že existuje souvislost, která by měl být dále zkoumána.

Zdroj: Wang YX et al. Hypertensive Disorders of Pregnancy and Subsequent Risk of Premature Mortality. J Am Coll Cardiol. 2021 Mar, 77 (10) 1302–1312. https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2021.01.018

Partneři projektu