Výskyt papilárního karcinomu, MALT lymfomu a non Hodgkinova lymfomu štítné žlázy

27. 11. 2023

Pacientka (60 let) přichází s podezřením na strumu zjištěným při preventivní prohlídce. V endokrinologické poradně bylo provedeno vyšetření: na ultrazvuku štítné žlázy popsána uzlová struma (uzel v isthmu 18 × 26 mm, uzel v pravém laloku 23 × 24 mm, uzel v levém laloku 11 × 12 mm).

Následně byla provedena aspirační cytologie z uzlu v isthmu a pravém laloku. Cytologicky z uzlíku v isthmu zjištěn obraz Hashimotovy tyreoiditidy ve floridní fázi a znepokojivá přítomnost velkého množství transformovaných lymfocytů, v uzlíku v pravém laloku obraz floridního chronického zánětu a suspektní obraz folikulární proliferace. Na základě těchto nálezů byla indikována totální tyreoidektomie. Histologický obraz potvrdil tyto nálezy: (1) Hashimotovu tyreoiditidu, (2) folikulární adenomy, (3) lymfom z marginální zóny – MALT lymfom, (4) difuzní velkobuněčný B non Hodgkinův lymfom, (5) papilární mikrokarcinom 2 mm.

Terapie radiojodem nebyla indikována. Proběhl staging lymfomu a byla podána první ze sérií chemoterapie.

Jedná se tedy o koincidenci výskytu papilárního karcinomu štítné žlázy a difuzního velkobuněčného B non Hodgkinova lymfomu (DLBCL), vzniklého pravděpodobně transformací z MALT lymfomu štítné žlázy.

Papilární karcinom štítné žlázy je nejčastějším typem nádoru štítné žlázy (představuje 50–80 % tyreoidálních nádorů). Lymfomy štítné žlázy jsou poměrně vzácné (představují méně než 5 % tyreoidálních nádorů). Zejména u MALT lymfomu štítné žlázy je popisována silná asociace s chronickým zánětem při Hashimotově tyreoiditidě.

MUDr. Tomáš Vašátko, Ph.D.

  1. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Potvrzeno: Losos je superzdravý

13. 2. 2024

Potravinově specifické sloučeniny v mase lososa mohou významně zlepšit kardiometabolické zdravotní ukazatele.

Partneři projektu