Vitamín D pomáhá snížit příznaky deprese

17. 8. 2022

Suplementace vitaminem D mají malý až střední účinek na depresivní příznaky u dospělých.

Nová studie tak nyní systematicky přezkoumala a metaanalyzovala randomizované kontrolované studie, které zkoumaly účinnost doplňků vitaminu D při snižování depresivních příznaků ve srovnání s placebem. Zjištění naznačují, že je zapotřebí dalšího výzkumu, který by zkoumal účinky kombinace vitaminu D se standardní léčbou deprese.

Zdroj: Mikola, T et al. The effect of vitamin D supplementation on depressive symptoms in adults: A systematic review and meta‐analysis of randomized controlled trials. Critical Reviews in Food Science and Nutition. Published online: 11 Jul 2022. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10408398.2022.2096560

Nová léčba Crohnovy nemoci

27. 5. 2023

FDA schválila první perorální lék pro terapii středně těžké až těžké Crohnovy choroby Rinvoq (upadacitinib).

Léčba plic pomocí úpravy genů?

17. 5. 2023

Funkční CRISPR na myším modelu se dostal přímo do plic a ochránit léčivo, tak aby se dostalo až k nemocným buňkám.

Komerce

Partneři projektu