Vitamín D pomáhá snížit příznaky deprese

17. 8. 2022

Suplementace vitaminem D mají malý až střední účinek na depresivní příznaky u dospělých.

Nová studie tak nyní systematicky přezkoumala a metaanalyzovala randomizované kontrolované studie, které zkoumaly účinnost doplňků vitaminu D při snižování depresivních příznaků ve srovnání s placebem. Zjištění naznačují, že je zapotřebí dalšího výzkumu, který by zkoumal účinky kombinace vitaminu D se standardní léčbou deprese.

Zdroj: Mikola, T et al. The effect of vitamin D supplementation on depressive symptoms in adults: A systematic review and meta‐analysis of randomized controlled trials. Critical Reviews in Food Science and Nutition. Published online: 11 Jul 2022. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10408398.2022.2096560

Sirolimus: Nový anti-age lék?

20. 9. 2022

Má krátkodobé dávkování rapamycinu v raném dospělém věku u savců celoživotní účinek proti stárnutí s menšími vedlejšími účinky?

Incidence diabetu u dětí

16. 9. 2022

Každý rok je u nás zjištěno asi 300 nových případů cukrovky u dětí. Rizikovým obdobím pro vznik onemocnění bývá puberta.

Modré světlo zkracuje život

14. 9. 2022

Modré světlo může kromě jiných problémů ovlivňovat i základní buněčné funkce a urychlovat stárnutí.

Komerce

Partneři projektu