Velikost pupil ukazuje délku života

5. 9. 2020

U pacientů se srdečním selháním může velikost zornice předpovědět potřebu hospitalizace, nebo dokonce riziko úmrtí. 

Vyplývá to z výzkumu publikovaného Evropskou kardiologickou společností (ESC) v časopisu Heart Failure. Studie zahrnovala měření velikosti pupil u 870 pacientů (37% žen), hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání v letech 2012 až 2017. Průměrný věk byl 67 let.. Ve srovnání se skupinou pacientů s větší velikostí zornic měli ti s menšími zornicemi výrazně horší míru přežití (28 %) a výrazně vyšší míru re-hospitalizace pro srdeční selhání i po zohlednění dalších faktorů.

Zdroj: Nozaki Kohei et al. Prognostic value of pupil area for all‐cause mortality in patients with heart failure. ESC Heart Failure. Published: 10 August 202o. https://doi.org/10.1002/ehf2.12933

Komerce

Partneři projektu