Veľkosť pupíl ukazuje dĺžku života

8. 9. 2020

U pacientov so srdcovým zlyhaním môže veľkosť zrenice predpovedať potrebu hospitalizácie, alebo dokonca riziko úmrtia.

Vyplýva to z výskumu publikovaného Európskou kardiologickou spoločnosťou (ESC) v časopise Heart Failure. Štúdia zahŕňala meranie veľkosti pupíl u 870 pacientov (37 % žien), hospitalizovaných pre akútne zlyhanie srdca v rokoch 2012 až 2017. Priemerný vek bol 67 rokov. V porovnaní so skupinou pacientov s väčšou veľkosťou zreníc mali tí s menšími zrenicami výrazne horšiu mieru prežitia (28 %) a výrazne vyššiu mieru rehospitalizácie pre zlyhanie srdca i po zohľadnení ďalších faktorov.

Zdroj: Nozaki Kohei et al. Prognostic value of pupil area for all‐cause mortality in patients with heart failure. ESC Heart Failure. Published: 10 August 202o. https://doi.org/10.1002/ehf2.12933

Partneři projektu