Vakcína proti urinárním infekcím: Nový přístup

12. 12. 2021

Nedávná studie zkoumala možnosti vývoje vakcíny proti bakteriálním urinárním infekcím. Slibné výsledky vykazuje tzv. celobuněčný přístup, založený na použití celých inaktivovaných bakterií.

Vědci zjistili, že vakcíny na bázi kovově-organického rámce vykazují u myší silnou imunitní odpověď. Vyvinuli nový způsob, jak dopravit do organismu celou inaktivovanou bakteriální buňku, aby se překonala potřeba vysokých dávek a s tím související krátkodobá imunita. Očkované myši tak přežily obvykle smrtelné dávky bakterie E. coli.

U očkovaných myší byl zjištěn nárůst tkáně zodpovědné za tvorbu dlouhodobě žijících buněk vylučujících protilátky.

Zdroj: Lazuriaga MA et al. Metal−Organic Framework Encapsulated Whole-Cell Vaccines Enhance Humoral Immunity against Bacterial Infection. ACS Nano.  https://labs.utdallas.edu/app/uploads/sites/2/2021/04/acsnano.1c03092.pdf

Partneři projektu