V ČR došlo za posledních 20 let k nárůstu počtu pacientů s DM 2. typu o 65 %.

8. 3. 2022

V České republice se s diabetem aktuálně léčí téměř milion pacientů.

Rostoucí výskyt zejména cukrovky 2. typu (DM 2. typu) vede celosvě­tově k označení výskytu diabetu za epidemii.  Předpokládá se, že asi jedna čtvrtina ze skutečného počtu diabetiků není diagnostikována.

V ČR došlo za posledních 20 let k nárůstu počtu pacientů s DM 2. typu o 65 %. Epidemie diabetu se kvůli pandemii covidu-19 šíří rychleji.

Pandemie a lockdowny zásadně změnily životní styl značné části populace. Ten je však při prevenci diabetu klíčový. Špatná životospráva, která se za poslední rok ve společnosti rozmohla, je v mnoha případech spouštěčem nemoci. Kvůli covidu-19 a souvisejícím restrikcím začaly mezi lidmi převládat nezdravé návyky, které výrazně přispívají ke vzniku onemocnění. Mezi nejčastější rizikové faktory diabetu totiž patří nedostatek pohybu a spánku či nezdravá strava. Špatný vliv má také častý stres nebo třeba kouření.

V době „covidové”, kdy byly odkládány preventivní prohlídky a pacienti k lékaři raděj nechodili, nebo také vlivem intenzivní kortikoterapie při léčbě covidu se do diabetologických ambulancí nyní ve velké míře dostávají pacienti s výraznou dekompenzací diabetu s nutností nasazení intenzifikovaného inzulinového režimu, což je velká škoda, protože v době moderních diabetických přípravů SGLT2i, GLP1i bychom při včasně zahájené léčbě mohli zahájení inzulinoterapie i o několik let oddálit.

U diabetu se rozlišují dva základní typy. Cukrovka 1. typu tvoří méně než 10 % z celkového počtu onemocnění a nejčastěji bývá zjištěna v dětském až pubertálním věku. Nejrozšířenější formou této choroby je však tzv. cukrovka 2. typu, která výrazně souvisí s životosprávou. Objevuje se nejčastěji mezi 45. a 50. rokem věku, výjimkou však nejsou ani diabetici mladší 19 let. Cukr v krvi často doprovázejí nemoci srdce a cév, jejichž vinou lidé s cukrovkou umírají průměrně o 8 let dříve než zdraví jedinci. Podstatné je chodit pravidelně na preventivní prohlídky k lékaři, který může problém včas odhalit a doporučit další postup léčby. Význam má i pravidelný pohybový režim.

Nebezpečně se blížíme k situaci, kdy bude každý desátý občan republiky mít cukrovku! Právě včasné odhalení diabetu (cukrovky) a nasazení adekvátní léčby je zásadní.

Zabrání tak dalšímu rozvoji nemoci a jejím pozdním komplikacím.

Statistiky WHO i Světové federace diabetu (IDF) pravidelně poskytují údaje o výskytu diabetu.

Údaje z roku 2013 vyčíslují celkový počet diabetiků na světě na 382 milionů, které odpovídají 8,3 % populace ve věku od 20 do 79 let. Podle dosavadního vývoje se předpokládá nárůst populace s diabetem na 592 milionů v roce 2035 se zvýšením o 55 % současné populace diabetiků.

 

MUDr. Zuzana Kubíková

Partneři projektu