Univerzální vakcína proti chřipce realitou?

14. 12. 2020

Prvním testem v malém klinickém hodnocení prošel nový koncept univerzální vakcíny proti chřipce, účinný proti jakémukoli kmenu viru chřipky a zřejmě i proti COVID-19.

Kandidát, testovaný ve studii v  Icahn School of Medicine v Mount Sinai, spouští protilátky, které se vážou na spodní část hemaglutininu (stalk). Vědci, kteří své poznatky publikovali v Nature Medicine, vyrobili tzv. chimérické HA. Taková vakcína se dvěma či třemi imunizacemi pak zřejmě může poskytnout dlouhodobou ochranu, takže by odpadla nutnost každoročního očkování.

Zdroj: Nachbagauer R et al. A chimeric hemagglutinin-based universal influenza virus vaccine approach induces broad and long-lasting immunity in a randomized, placebo-controlled phase I trial. Nat Med (2020). https://doi.org/10.1038/s41591-020-1118-7

Partneři projektu