Univerzálna vakcína proti chrípke realitou?

14. 12. 2020

Prvým testom v malom klinickom hodnotení prešiel nový koncept univerzálnej vakcíny proti chrípke, účinný proti akémukoľvek kmeňu vírusu chrípky a zrejme i proti COVID-19.

Kandidát testovaný v štúdii v Icahn School of Medicine v Mount Sinai spúšťa protilátky, ktoré sa viažu na spodnú časť hemaglutinínu (stalk). Vedci, ktorí svoje poznatky publikovali v Nature Medicine, vyrobili tzv. chimérické HA. Takáto vakcína s dvomi či tromi imunizáciami môže zrejme poskytnúť dlhodobú ochranu, takže by odpadla nutnosť každoročného očkovania.

Zdroj: Nachbagauer, R. et al. A chimeric hemagglutinin-based universal influenza virus vaccine approach induces broad and long-lasting immunity in a randomized, placebo-controlled phase I trial. Nat Med (2020). https://doi.org/10.1038/s41591-020-1118-7

Lieky na ADHD fungujú i na alzheimera

19. 7. 2022

Existujú dobré dôkazy, že noradrenergné lieky, používané pri poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADHD), môžu pomôcť aj pri liečbe Alzheimerovej choroby.y

Revolúcia v riešení bolesti?

15. 7. 2022

Vedci vytvorili zariadenie podobné gumovej páske, ktoré zmierňuje bolesť tým, že obopína nervy a ochladzuje ich.

Komercia

Partneři projektu