Univerzálna vakcína proti chrípke realitou?

14. 12. 2020

Prvým testom v malom klinickom hodnotení prešiel nový koncept univerzálnej vakcíny proti chrípke, účinný proti akémukoľvek kmeňu vírusu chrípky a zrejme i proti COVID-19.

Kandidát testovaný v štúdii v Icahn School of Medicine v Mount Sinai spúšťa protilátky, ktoré sa viažu na spodnú časť hemaglutinínu (stalk). Vedci, ktorí svoje poznatky publikovali v Nature Medicine, vyrobili tzv. chimérické HA. Takáto vakcína s dvomi či tromi imunizáciami môže zrejme poskytnúť dlhodobú ochranu, takže by odpadla nutnosť každoročného očkovania.

Zdroj: Nachbagauer, R. et al. A chimeric hemagglutinin-based universal influenza virus vaccine approach induces broad and long-lasting immunity in a randomized, placebo-controlled phase I trial. Nat Med (2020). https://doi.org/10.1038/s41591-020-1118-7

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu