Unikátní česká studie k cestovní medicíně

5. 2. 2020

Rozsáhlá studie realizovaná na Klinice infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce ukázala, že čeští cestovatelé málo využívají předvýjezdové poradenství.

Z velké části nejsou řádně proočkováni a nevěnují pozornost případným doporučením pro bezpečné chování v rizikových oblastech. Z celkového počtu bezmála tisíce pacientů – cestovatelů, kteří byli ošetřeni s obtížemi po návratu z rizikových oblastí pouze 44,4 % absolvovalo před odjezdem do zahraničí konzultaci u lékaře. "Očkováno dle mezinárodně platných a racionálních doporučení bylo pouze 33,4 % z nich,“ uvedl k tomu MUDr. Milan Trojánek Ph.D. z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce. Zásadní zjištění rovněž představuje, že 33,9 % cestovatelů trpělo nějakým chronickým onemocněním, které během cesty mohlo mít na nemocného vliv.

Zdroj: http://bulovka.cz/kliniky-a-oddeleni/oddeleni-pr-a-komunikace/

Komerce

Partneři projektu