Účinkují checkpoint inhibitory lépe u mužů?

27. 12. 2021

Data naznačují, že ženy mají dvakrát vyšší pravděpodobnost úmrtí než muži po podání terapie na řadu nádorových onemocnění podáním checkpoint inhibitorů. Důvod je zatím nejasný.

Nová studie analyzovala data více než 1 300 pacientů s pokročilým melanomem kůže. Všichni byli léčeni jedním nebo několika inhibitory kontrolních bodů, jako je pembrolizumab, nivolumab nebo ipilimumab.

Míra úmrtí u mužů i žen, užívajících inhibitory PD-1, jako jsou pembrolizumab a nivolumab, byla 40 %. Pokud však šlo o kombinaci inhibitorů anti-PD1 a anti-CTLA-4 (jako je ipilimumab), zůstala míra úmrtnosti u mužů na 40 %, ale u žen stoupla na 65 %.

Vědci zatím nezjistili, zda důvodem je, že léčba nezabírá, nebo kvůli vedlejším účinkům. Imunitní systém mužů a žen se totiž mírně liší.

Zdroj: Yang SR et al.  Association Between Sex and Immune Checkpoint Inhibitor Outcomes for Patients With Melanoma. JAMA Netw Open. 2021;4(12):e2136823. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.36823

Komerce

Partneři projektu