Transplantovaní potřebují psychopodporu

6. 4. 2020

Studie, založená na datech z britské NHS, poukazuje na fakt, že pacienti po transplantaci místo očekávané euforie zažívají obvykle mírnou až střední depresi či stres.

Trpí rovněž úzkostí, pocity viny a izolace, a často svůj psychický stav ani neasociují s proběhlým zákrokem. Ze zkoumaných dat vyplynulo, že tito pacienti (ve vzorku se jednalo transplantaci ledvin) potřebují pomoc psychologů, případně peer intervenci. Užitečné rovněž je, pokud jim je tato podpora poskytnuta ještě před transplantací.

Zdroj: Jones j et al. You have got a foreign body in there’: renal transplantation, unexpected mild-to-moderate distress and patients’ support needs: a qualitative study. BMJ 31 March, 2020 http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2019-035627

Podřimování má svá rizika

1. 8. 2022

Časté podřimování může být signálem vyššího rizika krevního tlaku a mrtvice. Dřívější studie o této spojitosti přinesly rozporuplné závěry, tato působí přesvědčivě.

Na slunci roste hlad

23. 7. 2022

Vystavení slunečnímu záření vyvolává větší touhu po potravě i její vyšší příjem.

Komerce

Partneři projektu