Transplantovaní potřebují psychopodporu

6. 4. 2020

Studie, založená na datech z britské NHS, poukazuje na fakt, že pacienti po transplantaci místo očekávané euforie zažívají obvykle mírnou až střední depresi či stres.

Trpí rovněž úzkostí, pocity viny a izolace, a často svůj psychický stav ani neasociují s proběhlým zákrokem. Ze zkoumaných dat vyplynulo, že tito pacienti (ve vzorku se jednalo transplantaci ledvin) potřebují pomoc psychologů, případně peer intervenci. Užitečné rovněž je, pokud jim je tato podpora poskytnuta ještě před transplantací.

Zdroj: Jones j et al. You have got a foreign body in there’: renal transplantation, unexpected mild-to-moderate distress and patients’ support needs: a qualitative study. BMJ 31 March, 2020 http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2019-035627

První výsledky screeningu SMA

15. 11. 2022

Díky pilotnímu programu screeningu se v ČR letos zatím podařilo včas odhalit už šest případů spinální svalové atrofie (SMA) u novorozenců. 

Komerce

Partneři projektu