Temný genom: zdroj duševních chorob?

17. 1. 2022

Vědci zřejmě našli vysvětlení, proč prevalence schizofrenie a bipolární poruchy zůstává v populacích po celém světě stabilně kolem 1 %. Příčina nejspíš spočívá v „temném genomu“.

Jde o nedávno vyvinuté oblasti lidského genomu, které nejsou obvykle považovány za geny, ale přesto mohou kódovat proteiny.

Geny, které zvyšují riziko těchto onemocnění, zároveň přispívají k reprodukční zdatnosti - například tím, že zvyšují kreativitu - u lidí, kteří jsou nositeli těchto genů, ale u nichž se tato onemocnění nerozvinou. Ovšem "temný genom" může vytvářet bílkoviny, které jsou důležité pro vývoj mozku, ale také zvyšují riziko schizofrenie nebo bipolární poruchy.

Tyto proteiny by mohly být vhodným cílem pro nové léky. Mohly by také pomoci diagnostikovat tyto stavy nebo identifikovat osoby s vysokým rizikem sebevraždy.

Zdroj: Erady Ch et al. Novel open reading frames in human accelerated regions and transposable elements reveal new leads to understand schizophrenia and bipolar disorders. Molecular Psychiatry (2021). https://doi.org/10.1038/s41380-021-01405-6

 

První výsledky screeningu SMA

15. 11. 2022

Díky pilotnímu programu screeningu se v ČR letos zatím podařilo včas odhalit už šest případů spinální svalové atrofie (SMA) u novorozenců. 

Komerce

Partneři projektu