Těhotenská hypertenze předznamenává demenci v pozdním věku

8. 11. 2018

Ženy, které v těhotenství trpí preeklampsií, mají více než trojnásobně vyšší riziko, že se u nich ve stáří vyvine demence.

Příznaky preeklampsie zahrnují nebezpečně vysoké hodnoty krevního tlaku, dále zvýšenou koncentraci proteinu v moči a zadržování tekutin. Podle výsledků, získaných na základě údajů za 21 let sledování více než milionu žen z národního zdravotního registru v Dánsku, tento problém vede k vyšší pravděpodobnosti vzniku tzv. vaskulární demence. Způsobuje ji série malých iktů a/nebo nerovnoměrné zásobování mozku krví. Často s následkem atrofie. Zvýšené je i riziko srdečních onemocnění, mrtvice, hypertenze a diabetu. Riziko dalšího typu demence, Alzheimerovy choroby, je u žen s historií preeklampsie zvýšené jen lehce, zjistili autoři studie, jež byla zveřejněna v British Medical Journal.

Zdroj: HA Boyd et al. Pre-eclampsia and risk of dementia later in life: nationwide cohort study.  BMJ 2018; 363 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.k4109 (Publishd 17 October 2018)

GLP-1 pomáhají i proti rakovině

31. 5. 2023

Podle studie GLP-1 obnovil metabolismus cirkulujících "přirozených zabíječů" neboli NK buněk a obnovil jejich schopnost ničit rakovinné buňky.

Nová léčba Crohnovy nemoci

27. 5. 2023

FDA schválila první perorální lék pro terapii středně těžké až těžké Crohnovy choroby Rinvoq (upadacitinib).

Partneři projektu