Těhotenská hypertenze předznamenává demenci v pozdním věku

8. 11. 2018

Ženy, které v těhotenství trpí preeklampsií, mají více než trojnásobně vyšší riziko, že se u nich ve stáří vyvine demence.

Příznaky preeklampsie zahrnují nebezpečně vysoké hodnoty krevního tlaku, dále zvýšenou koncentraci proteinu v moči a zadržování tekutin. Podle výsledků, získaných na základě údajů za 21 let sledování více než milionu žen z národního zdravotního registru v Dánsku, tento problém vede k vyšší pravděpodobnosti vzniku tzv. vaskulární demence. Způsobuje ji série malých iktů a/nebo nerovnoměrné zásobování mozku krví. Často s následkem atrofie. Zvýšené je i riziko srdečních onemocnění, mrtvice, hypertenze a diabetu. Riziko dalšího typu demence, Alzheimerovy choroby, je u žen s historií preeklampsie zvýšené jen lehce, zjistili autoři studie, jež byla zveřejněna v British Medical Journal.

Zdroj: HA Boyd et al. Pre-eclampsia and risk of dementia later in life: nationwide cohort study.  BMJ 2018; 363 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.k4109 (Publishd 17 October 2018)

Hyperfunkční adenom štítné žlázy

14. 6. 2024

Kazuistika: pacientky s fibrilací síní s rychlejší odpovědí komor a nově zjištěným zvětšením pravého laloku štítné žlázy a její zvýšenou funkcí štítné.

Partneři projektu