Talent na matematiku závisí na chemii mozku

13. 8. 2021

Matematické schopnosti u člověka závisí na hladině dvou chemických látek – kyseliny gama-aminomáselné (GABA) a glutamátu. 

Vědci měřili hladiny těchto neurotransmiterů u dětí a dospělých a porovnávali je se skórováním v testech. Děti, které byly dobré v matematice, měly obvykle vyšší hladinu GABA a nižší hladinu glutamátu v mozku.

U dospělých tomu bylo naopak: větší matematické schopnosti odrážely nižší hladiny GABA a vyšší hladiny glutamátu.

Zdroj: Zacharopoulos G et al. Predicting learning and achievement using GABA and glutamate concentrations in human development. PLOS Biology.  Published: July 22, 2021. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001325

První výsledky screeningu SMA

15. 11. 2022

Díky pilotnímu programu screeningu se v ČR letos zatím podařilo včas odhalit už šest případů spinální svalové atrofie (SMA) u novorozenců. 

Komerce

Partneři projektu