Stimulace mozku pomáhá při rezistentní depresi

29. 8. 2022

Hluboká mozková stimulace aplikovaná do určitých oblastí mozku může pomoci při léčbě velké depresivní poruchy (MDD), rezistentní na léčbu, která se vyvine přibližně u 30 % pacientů.

Výzkumný tým zkoumal aplikaci hluboké mozkové stimulace na superolaterální větev mediálního svazku předního mozku. Tato oblast mozku souvisí s odměnou a motivací.

Pomocí PET skenů provedených 6 měsíců a 1 rok po léčbě hlubokou mozkovou stimulací vědci zjistili metabolické změny mozku u 8 z 10 pacientů, což znamená pokles markerů deprese u pacienta nejméně o 50 %. U 8 z 10 pacientů rezistentních na léčbu došlo po hluboké mozkové stimulaci ke snížení deprese nejméně o 50 %.

Zdroj: Conner, CR et al. Brain metabolic changes and clinical response to superolateral medial forebrain bundle deep brain stimulation for treatment-resistant depression. Molecular Psychiatry (2022). Published 19 August 2022, https://doi.org/10.1038/s41380-022-01726-0

Partneři projektu