Statiny a svalová bolest? Metaanalýza říká ne

10. 9. 2022

Statinům se přisuzují různé vedlejší účinky.  Jak je tomu ohledně svalových bolestí, které podle předchozích  observačních  studií pozoruje 7-29 % osob užívajících statiny, zkoumala nová studie.

Výzkumníci analyzovali údaje od přibližně 155 000 osob z 23 rozsáhlých randomizovaných klinických studií z organizace Cholesterol Treatment Trialists' Collaboration. Každá studie měla dobu sledování nejméně dva roky. JNová studie potvrzuje, že statiny nejsou příčinou bolesti svalů u 9 z 10 lidí, kteří tyto příznaky během užívání léku pociťují.

Terapie statiny způsobila pouze 7% relativní zvýšení svalové bolesti nebo slabosti ve srovnání s placebem. Toto zjištění naznačuje, že pouze přibližně jedno z 15 hlášení pacientů, kteří dostávají statiny, týkajících se svalů, je způsobeno statiny.

Zdroj:  Blazing, M et al. Effect of statin therapy on muscle symptoms: an individual participant data meta-analysis of large-scale, randomised, double-blind trials. The Lancet. Published:August 29, 2022DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01545-8

Sirolimus: Nový anti-age lék?

20. 9. 2022

Má krátkodobé dávkování rapamycinu v raném dospělém věku u savců celoživotní účinek proti stárnutí s menšími vedlejšími účinky?

Incidence diabetu u dětí

16. 9. 2022

Každý rok je u nás zjištěno asi 300 nových případů cukrovky u dětí. Rizikovým obdobím pro vznik onemocnění bývá puberta.

Modré světlo zkracuje život

14. 9. 2022

Modré světlo může kromě jiných problémů ovlivňovat i základní buněčné funkce a urychlovat stárnutí.

Komerce

Partneři projektu