Spontánní nekróza hyperfunkčního adenomu příštítného tělíska

18. 12. 2023

Spontánní remise primární hyperparatyreózy na podkladě nekrózy hyperfunkčního adenomu příštítného tělíska je vzácná. Byla popsána kazuistika pacientky s klinickými známkami primární hyperparatyreózy (hyperkalcemií a prokázaným adenomem příštítného tělíska).

Pacientka s klinicky významnou hyperkalcemií byla v přípravě k operačnímu řešení. Při přijetí byly zjištěny a laboratorně potvrzeny překvapivé klinické známky hypokalcemie jako následek spontánní nekrózy adenomu příštítného tělíska. Po infuzní a medikamentózní úpravě vnitřního prostření byla provedena exstirpace adenomu. Patologický nález potvrdil nekrotický adenom příštítného tělíska o velikosti 22 mm, váhy 5 g a s ojedinělými vitálními nádorovými elementy. V dalším časovém sledování je pacientka bez subjektivních potíží při substituční terapii vápníkem a kalcitriolem.

Tento fenomén byl v literatuře již v minulosti opakovaně popsán u primární i sekundární hyperparatyreózy i u karcinomu příštítného tělíska. Svou četností ovšem patří mezi neobvyklé nálezy. Jako patogenetické mechanismy jsou uváděny nekróza bez hemoragie, případně intrakapsulární hemoragie s následnou nekrózou adenomu nebo extrakapsulární hemoragie z adenomu. Klinický obraz této komplikace může být variabilní. Od případů zcela asymtomatických, přes případy s lokálními příznaky v oblasti krku nebo mediastina či s příznaky celkovými – přechodné hyperkalcemie při vyplavení parathormonu či hypokalcemii při přechodné hypoparatyreóze a syndromu hladové kosti. Z hlediska dalšího postupu je upřednostňováno operační řešení i přes případnou remisi onemocnění z důvodu možné recidivy adenomu. Za vhodnější se považuje odložení operace po odeznění akutního zánětu v místě nekrózy.

MUDr. Tomáš Vašátko, Ph.D.

  1. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Potvrzeno: Losos je superzdravý

13. 2. 2024

Potravinově specifické sloučeniny v mase lososa mohou významně zlepšit kardiometabolické zdravotní ukazatele.

Partneři projektu