Souvisí obezita s mozkem více, než se zdálo?

10. 10. 2022

Nový výzkum na myších ukázal, že změny prostředí a výživy během těhotenství a raného vývoje mohou u myší způsobit epigenetické změny v oblasti mozku související s příjmem potravy, aktivitou a metabolismem.

Práce také poukazuje na podobné vazby mezi lidským a myším genomem, což naznačuje, že k podobným epigenetickým změnám může docházet i během vývoje lidského plodu. Vědci poznamenali, že postnatální období u myší je kritické pro epigenetické změny spojené s obezitou a regulací energetické rovnováhy, což naznačuje, že obezita by mohla být "důsledkem dysregulovaného epigenetického zrání".

Zdroj: Mackay, H et al. Sex-specific epigenetic development in the mouse hypothalamic arcuate nucleus pinpoints human genomic regions associated with body mass index. Science Advances 28 Sep 2022, Vol 8, Issue 39 DOI: 10.1126/sciadv.abo3991

První výsledky screeningu SMA

15. 11. 2022

Díky pilotnímu programu screeningu se v ČR letos zatím podařilo včas odhalit už šest případů spinální svalové atrofie (SMA) u novorozenců. 

Komerce

Partneři projektu