Sodík v nádoru napoví při diagnostice i léčbě CA prsu

30. 4. 2022

Detekování hladiny sodíku v nádorech rakoviny prsu pomocí magnetické rezonance by mohlo pomoci určit závažnost tumoru a předpovědět účinnost chemoterapie.

Nádory karcinomu prsu měly ve srovnání s nenádorovými oblastmi zvýšené hladiny sodíku. Po terapii docetaxelem, který zpomaluje rychlost jejich růstu, se hladina sodíku v tumoru snížila. Vědci se domnívají, že kombinace technik MRI sodíku s difuzně váženým obrazem (DWI) by usnadnila klasifikaci nádorů. Tento kombinovaný přístup může být také účinnou metodou pro sledování odpovědi na léčbu rakoviny prsu.

Zdroj: James AJ et al. Sodium accumulation in breast cancer predicts malignancy and treatment response. Br J Cancer (2022). https://doi.org/10.1038/s41416-022-01802-w

Komerce

Partneři projektu