Slibná molekula proti kostním infekcím

20. 11. 2022

Nová látka VCD-077 vykazuje slibnou účinnost proti bakteriím způsobujícím kostní infekce, a to včetně rezistentních k běžně používaným antibiotikům.

Látka je zamýšlena pro lokální podávání prostřednictvím kostního cementu, který je injekčně zaváděn přímo do kosti. Běžné postupy, jako jsou náhrady kolenního a kyčelního kloubu, mohou vést k infekci, vyvolané obvykle stafylokokem. Řešením zřejmě budou právě lokálně aplikovaná účinná úzkospektrální antibiotika.

Kandidátní antibiotikum VCD-077 nejenže vykazuje požadovanou kinetiku uvolňování léčiva z kostního cementu PMMA bez ovlivnění jeho stability, ale také prokazuje vysokou účinnost proti širokému spektru rezistentních bakterií.

Zdroj:  Ghosh, SS et al., A potent antibiotic-loaded bone-cement implant against staphylococcal bone infections. Nat. Biomed. Eng 6, 1180–1195 (2022).:  https://doi.org/10.1038/s41551-022-00950-x

 

První výsledky screeningu SMA

15. 11. 2022

Díky pilotnímu programu screeningu se v ČR letos zatím podařilo včas odhalit už šest případů spinální svalové atrofie (SMA) u novorozenců. 

Komerce

Partneři projektu