Škodí dlouhodobé užívání antibiotik kognici?

31. 3. 2022

Chronické užívání antibiotik u žen ve středním věku je spojeno s mírným snížením kognitivních schopností o sedm let později.

Menší pokles byl zaznamenán u psychomotorické rychlosti, pozornosti, pracovní paměti a učení. Pokles kognitivních schopností naměřený v těchto kategoriích zůstal podobný i po zohlednění dalších rizikových faktorů, jako jsou chronická onemocnění.

V budoucnu je třeba provést výzkum, který by tuto souvislost potvrdil a zjistil, zda lze změny kognitivních funkcí zvrátit.

Zdroj: Mehta RS et al. Association of midlife antibiotic use with subsequent cognitive function in women. PLOS ONE.  Published: March 23, 2022

Komerce

Partneři projektu