Sirolimus: Nový anti-age lék?

20. 9. 2022

Nová studie zkoumala, zda by krátkodobé dávkování rapamycinu v raném dospělém věku mohlo mít u savců celoživotní účinek proti stárnutí s menšími vedlejšími účinky.

Sirolimus, známý také jako rapamycin, je imunosupresant, který byl schválen Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v roce 1999. Známé jsou také jeho protinádorové účinky.

Když mladé dospělé drozofily dostávaly po dobu dvou týdnů rapamycin, ukázalo se, že je chrání před změnami souvisejícími se stárnutím střeva a prodlužuje jejich život. Tento lék byl také podáván myším po dobu 3 měsíců od 3 měsíců věku, což odpovídá rané dospělosti, a ve středním věku bylo pozorováno zlepšení integrity střevní bariéry. Zjistili také, že účinky léku lze zjistit ještě 6 měsíců po ukončení léčby.

Zdroj: Jurcic, P et al. Long-lasting geroprotection from brief rapamycin treatment in early adulthood by persistently increased intestinal autophagy. Nature Aging (2022). Published29 August 2022 https://doi.org/10.1038/s43587-022-00278-w

Incidence diabetu u dětí

16. 9. 2022

Každý rok je u nás zjištěno asi 300 nových případů cukrovky u dětí. Rizikovým obdobím pro vznik onemocnění bývá puberta.

Modré světlo zkracuje život

14. 9. 2022

Modré světlo může kromě jiných problémů ovlivňovat i základní buněčné funkce a urychlovat stárnutí.

Statiny a svalová bolest? Metaanalýza říká ne

10. 9. 2022

Analýzou údajů od cca 155 000 osob z 23 rozsáhlých randomizovaných klinických studií se zjistilo, že statiny způsobují jen 7% relativní zvýšení svalové bolesti nebo slabosti ve srovnání s placebem.

Komerce

Partneři projektu