Sekvenování bude jednodušší

21. 7. 2021

Novou metodu značení DNA, kterou bude možné využít pro sekvenování DNA pomocí elektrochemické detekce, vyvinul tým Ing. Michala Hocka, CSc., DSc., z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Univerzity Karlovy ve spolupráci s Ciarou K. O'Sullivan, PhD. Metoda bude moci zjednodušit a urychlit sekvenování DNA.

Podařilo se jim navrhnout a syntetizovat umělé nukleotidy, na nichž jsou přivěšeny redoxní značky, konkrétně karborany. Ty pak lze oxidovat na zlaté nebo uhlíkové elektrodě při specifickém potenciálu a které poskytují měřitelný a analyticky využitelný signál. Nově vyvinuté elektrochemické kódování DNA bází přináší řadu výhod, mj. jednodušší a levnější instrumentaci či vyšší rychlost analýzy. Metodika může najít uplatnění při sekvenování DNA, v diagnostice či při vývoji nových DNA čipů.

Zdroj: Kodr, D. et al. Carborane- or Metallacarborane-Linked Nucleotides for Redox Labeling. Orthogonal Multipotential Coding of all Four DNA Bases for Electrochemical Analysis and Sequencing. Journal of the American Chemical Society 2021, 143, 7124-7134. https://doi.org/10.1021/jacs.1c02222

Komerce

Partneři projektu